Ik beloofde om voor deze nieuwsbrief een bijdrage te schrijven over strategie en taakverdeling binnen het lokaal beleidsteam.
Na één maand aan boord? Is dat niet wat vroeg?
Ik heb het me af en toe wel afgevraagd.

Eén enkele maand is inderdaad wat te kort om deze mooie voorziening, zijn bewoners en zijn medewerkers echt goed te leren kennen. Er wacht me als nieuwe directeur nog een soort van ontdekkingstocht, en daar heb je wel even tijd voor nodig.

En toch: de eerste bijeenkomsten met het lokaal beleidsteam en ook met onder andere de diensthoofden hebben me wat gerustgesteld. Hier is meer dan genoeg vaste grond én de juiste spirit om een aantal keuzes nu al te kunnen en durven neerleggen.

En dus hebben we met ons lokaal beleidsteam een aantal eerste lijnen getrokken over de verdeling van de domeinen en taken onder de vier leden van dit team. Jullie hoeven geen echt revolutionaire veranderingen te verwachten uiteraard, maar toch een paar keuzes voor de komende maanden en wellicht ook voor langer. We evalueren dan op een geschikt moment later of en hoe dit werkt.

Daarover willen we jullie nu via deze nieuwsbrief inlichten.

Ladies first, dus we starten met Ellen. Als directeur zorg lijkt het ons evident dat ze de leiding neemt over alle zorggerelateerde departementen. Dat wil dus zeggen : alle teams die in de zorg staan. En daar voegen we dan binnen deze logica ook het dagverzorgingscentrum aan toe. En niet te vergeten : het opnamebeleid én onze nachtequipe!

We spreken hier over de kern van wat we doen en waarvoor we het doen: onze corebusiness. Ales wat we doen voor onze bewoners van het moment waarop ze contact opnemen tot het ogenblik van afscheid.
We vinden het niet meer dan logisch dat we daarin de samenhang bewaken door de coachende aansturing van één directie.
Ellen zal dan ook de coachend leidinggevende zijn van de diensthoofden van de leefgroepen én van het DVC, daarin bijgestaan door Mathias die mee de coaching van het DVC zal opnemen, in samenspraak met de coördinator.

Ellen wordt overigens bijgestaan door Antony, die zijn rol als stafmedewerker wonen en zorg blijft opnemen. Hij zal niet alleen Ellen met raad en daad bijstaan, maar door zijn permanente aanwezigheid op het lokaal beleidsteam ook wezenlijk mee aan het roer staan van onze voorziening. Met daarbij onder andere specifieke aandacht voor domeinen zoals vorming en opleiding, kwaliteitsbeleid enz..

Vervolgens kijken we naar de ondersteunende diensten.
Deze hebben we opgeplitst in twee departementen.
Philip zal als verantwoordelijke administratie en financiën de coach zijn van onze financiële diensten en van het personeelsbeleid. Misschien benoemen we dat niet als corebusiness, maar vergis je niet : deze ondersteunende diensten zijn echt van onmisbaar belang om onze corebusiness te laten functioneren. En het is echt wel een hele klus om deze taken correct en toekomstgericht verder uit te bouwen.

Tenslotte is er natuurlijk nog een Algemeen Directeur (😉). Eerst en vooral: dank aan Ellen, Antony en Philip om dit schip op zo een fraaie manier op koers te houden de voorbije maanden. Dat is echt zeer geapprecieerd
Dirk zal zich uiteraard bekommeren over de samenhang van het totale beleid, het mee uittekenen en opvolgen van de strategie, de samenhang met het beleid van de groep Zorg-Saam, een aantal externe netwerken (wat trouwens ook door anderen kan en mag opgenomen worden), de communicatie, het vrijwilligersbeleid enz…. Daarnaast zal Dirk ook het team van de keuken coachen én de technische dienst mee opvolgen.

Zoals we schreven : met deze verdeling gaan we aan de slag en gaandeweg kunnen we dan beoordelen of dit allemaal goed werkt.

Even belangrijk als de vraag “Wie doet wat?” is ook de vraag “Hoe gaan we dit doen”.
Mag ik vanaf hier even persoonlijker worden, want hier is misschien de plaats voor een persoonlijk engagement: ik wil mee inspirerend zijn om samen te gaan voor coachend leiderschap. Dat gaat enerzijds uit van een voldoende mate van autonomie van onze medewerkers, in het vertrouwen dat we het beste van onszelf geven en dat vergissingen of fouten vooral leermomenten kunnen zijn.
Anderzijds is het ook ‘leiding’ geven, wat wil zeggen: “get the job done”. Er zullen momenten zijn waarop we besluiten gaan moeten nemen, ook al denkt niet iedereen exact op dezelfde wijze. Van coachende leiders mag je verwachten dat ze die handschoen ook durven opnemen. Maar dan wel steeds met respect voor de inzet en de waardigheid van elke medewerker en bewoners. En dan bedoel ik : élke medewerker. Iedereen is op zijn of haar manier cruciaal voor het welslagen van onze missie. Zelfs na één maand bij jullie durf ik er 100% in geloven dat we dit gaan kunnen waarmaken. Wat we samen gaan doen, zullen we ook beter doen.

Voor nu vraag ik nog heel even tijd om de organisatie nog beter in de diepte aan te kunnen voelen. Met ons lokaal beleidsteam zullen we voor de zomer nog samen de strategische keuzes en het kwaliteitsbeleid onder de loupe nemen, om dan hopelijk in het najaar daar samen met jullie verder gestalte aan te geven.
In ieder geval : de trein is vertrokken, jump on! We maken er iets van

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin