Pater Marcel Dobbelaere werd in 2011 rector van de Zusters Kindsheid Jesu in Eke en aalmoezenier van het WZC de Lichtervelde.

Als rector stond hij in voor het verzorgen van de dagelijkse eucharistievieringen voor de zustergemeenschap. Hij kwam ook graag langs bij de zusters voor een babbel en een tasje koffie in de namiddag.

In het woonzorgcentrum was hij bij de bewoners en personeel graag gezien. Enerzijds door zijn inzet voor de liturgie, zoals het voorgaan in eucharistievieringen, maar ook door zijn dagelijkse bezoeken aan de bewoners. Hij bezocht elke bewoner en ging hierbij van kamer naar kamer. Ook in de cafetaria was hij regelmatig te vinden voor een babbel met bewoners en familie of om een spelletje mee te kaarten. Pater Marcel was ook telkens van de partij bij kleine of grote activiteiten waardoor hij ook bij de vrijwilligers graag gezien was.

Hij was een eenvoudige man die niet graag op de voorgrond trad maar wel overal graag aanwezig was. Hij was oprecht geïnteresseerd in de achtergrond van bewoners, personeel en vrijwilligers. Toen de zusters in 2016 Eke verlieten bleef hij zijn rol als aalmoezenier ter harte nemen. In 2018 besloot hij om te verhuizen naar Kortrijk naar het huis van de paters Scheutisten, de congregatie waar hij deel van uitmaakte. Hij bleef contact onderhouden met enkele personeelsleden en bleef sterk geïnteresseerd in het reilen in zeilen in De Lichtervelde.

Pater Marcel is op 10 januari overleden. We zullen hem herinneren als een goede man, met het hart op de tong, maar vooral met een hart voor de bewoners, personeel, vrijwilligers en zusters van WZC de Lichtervelde. Pater Marcel, we zullen je missen.

linkedin