Vanaf 10 juni is er een versoepeling van de bezoekregeling in de woonzorgcentra mogelijk wanneer de voorzieningen er zelf klaar voor zijn en dit in alle veiligheid kan georganiseerd worden. Dit laatste zal mogelijk veel mensen ontgaan zijn.

Wij voelen bij een aantal bewoners en families dat de nood groot is om nauwer contact te hebben dan wat wij tot nu toe konden organiseren via de videogesprekken, de gesprektafels, de babbelboxen en de online reservatie-tool voor een afspraak.

Anderzijds zijn we er ons van bewust dat het Corona-virus nog altijd rondwaart in de samenleving en dat de impact van de versoepelingen van de corona-maatregelen in het dagelijks leven pas stapsgewijs hun effect zullen hebben.

Daarom willen wij blijven waken over de veiligheid en gezondheid van zowel onze bewoners en onze medewerkers en zullen wij stapsgewijs versoepelen in de bezoekregeling. Wij zullen om de 2 weken evalueren wat de effecten van de versoepeling zijn en of we verder kunnen versoepelen.

Omdat de situatie van elke bewoner en hun naasten anders is, bekijken wij samen met de bewoners of hun vertegenwoordiger wat voor hen de beste afspraken zijn naar bezoek. Wij hebben hiervoor deze week samengezeten met directieteam, hoofdverpleegkundigen en diensthoofd paramedische diensten en werken nu een scenario uit per bewoner. Hierbij geven wij voorrang aan echtparen waarbij één van beide partners nog thuis woont en bewoners die ernstig ziek zijn.

Een aantal maatregelen zullen verplicht blijven:

 • Elke vorm van bezoek zal enkel op afspraak kunnen
 • Bij een bezoek aan een gesprekstafel, kamerbezoek of een wandeling op het terrein zal een elektronische registratie gebeuren waarbij volgende wordt bevraagd:
  • Onderschrijven van een verklaring op eer:
   • dat de bezoeker niet positief is getest of symptomen van corona heeft gehad de laatste 30 dagen
   • de bezoeker de laatste 30 dagen niet in contact is geweest met personen die positief zijn getest op covid-19
  • een temperatuur-controle wordt uitgevoerd. Bij temperatuur >37.5 °C wordt het bezoek uitgesteld.
  • Bij deze laatste vormen van bezoek blijven gedurende het ganse bezoek de basisregels strikt van toepassing voor zowel de bezoeker als de bewoner:
   • Het bewaren van de veiligheids-afstand van minimaal 1.5m is te allen tijde verplicht. Fysiek contact is niet mogelijk.
   • Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens het ganse bezoek. Heeft de bezoeker geen mondmasker bij dan kan dit aankocht worden aan 1€/stuk
   • Handhygiëne wordt correct toegepast na instructie.
   • Na het bezoek wordt de gesprekszone of op de kamer de deurkrukken, de tafelbladen, de stoelen, bed-einde, beloproepsysteem, schakelaars en eventueel het toilet ontsmet door een medewerker.


Vanaf volgende week zullen de hoofdverpleegkundigen de contactpersonen per bewoner opbellen. Zij zullen in samenspraak met de bewoner of diens vertegenwoordiger een plan van aanpak afspreken in kader van bezoek waarbij of de babbelboxen of de gesprekstafel of een wandeling op het terrein of in specifieke gevallen een kamerbezoek mogelijk is.

Wij zullen u kortelings verder op de hoogte brengen zoals vermeld.

Genegen groet
Günther De Coen
directeur WZC de Lichtervelde

linkedin