Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, start op 2 mei met werken aan het kruispunt van de Nieuwe Steenweg (N60) met de Grenadierslaan en de Stationsstraat (N452). Dit zal impact hebben op de verkeerssituatie.

Kruispunt wordt veiliger voor fietsers

Het kruispunt Nieuwe Steenweg/Grenadierslaan/Stationsstraat is een druk en uitgestrekt kruispunt. De bypasses naar de N452 maken het bovendien gevaarlijk voor fietsers die in conflict komen met afslaand verkeer. In het kader van het beveiligen van schoolroutes en de aanpak van gevaarlijke punten zal het AWV dit punt verkeersveiliger maken. Concreet worden de bypasses weggehaald zodat conflicten tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer onmogelijk worden. Ook de lichten op het kruispunt worden vernieuwd en voorzien van een veiligere lichtenregeling. Verder wordt ook het wegdek van het kruispunt vernieuwd.

Werken starten op 2 mei

De werken aan het kruispunt starten op 2 mei en duren tot 7 juli 2023. Werken uitvoeren zonder hinder kan helaas niet. AWV doet er alles aan om de hinder zo kort en beperkt mogelijk te houden, daarom wordt gewerkt in verschillende fases.

Voorbereidende fase: dinsdag 2 mei - vrijdag 5 mei

Aanleg beveiligde voetgangersoversteek tussen Koedreef en ‘s Gravendreef. Tijdens de werken aan het kruispunt N60/N452 kunnen voetgangers het kruispunt niet oversteken. Voor de verbinding te voet tussen Semmerzake-Gavere en Eke-Nazareth wordt een tijdelijke voetgangersoversteek beveiligd met verkeerslichten voorzien ter hoogte van de Koedreef en ‘s Gravendreef.

Fase 1: maandag 8 mei - maandagochtend 15 mei

AWV voert aanpassingen uit aan de oversteekplaatsen, werkt in de middenberm en asfalteert het kruispunt. De middenberm is toe.

Fase 2: maandagochtend 15 mei - dinsdagochtend 20 juni

AWV verwijdert de bypass aan de kant van de Stationsstraat en past het aansluitende fietspad aan. Zij voorzien nieuwe verlichting en asfalteren de rijweg op de Nieuwe Steenweg kant Stationsstraat. De middenberm is toe en de aansluiting N60/N452 richting Eke afgesloten.

Fase 3: dinsdagochtend 20 juni - vrijdag 7 juli

Dezelfde werken als in fase 2 maar nu aan de andere kant van het kruispunt. De middenberm is toe en de aansluiting N60/N452 richting Gavere afgesloten

Verkeerssituatie

De grootste hinder start vanaf 8 mei. Tussen 2 en 8 mei ondervindt enkel het gemotoriseerd verkeer impact doordat er 1 rijstrook in elke richting beschikbaar is. Vanaf 8 mei ziet de verkeerssituatie er uit als volgt:

 • Voetgangers: Voetgangers kunnen vanaf 8 mei tot en met 7 juli (fase 1, 2 en 3) de Nieuwe Steenweg (N60) niet oversteken ter hoogte van het kruispunt. Zij kunnen gebruik maken van de tijdelijke lichtengeregelde oversteek ter hoogte van de Koedreef en ‘s Gravendreef. Verder is er een snelheidsbeperking van 50 km/uur ingesteld ter hoogte van de oversteek. Voetgangers bereiken de nieuwe voetgangersoversteek via volgende omleiding:
  • vanaf Gavere: via Sluis, de Waterratstraat en de Koedreef
  • vanaf Nazareth: via de Stationsstraat, de Steenweg en ‘s Gravendreef
 • Fietsers: Fietsers kunnen vanaf 8 mei tot en met 7 juli (fase 1, 2 en 3) de Nieuwe Steenweg (N60) niet oversteken aan het kruispunt. Er zijn verschillende omleidingen van toepassing:
  • Tussen Semmerzake (Gavere) en Eke (Nazareth) rijden fietsers om via Sluis, de Waterratstraat, Binnenweg, Ganzenbroek, de Meersstraat, Steenweg, rotonde ‘Bonaparte’, Steenweg, Stationsstraat
  • Van het zuiden naar Eke rijden fietsers via de Legen Heirweg, de Bernstraat en de F45 Fietssnelweg naar Eke.
  • Vanaf de derde fase volgen fietsers van Oudenaarde richting Gent volgende omleiding: de Pontweg, de Karperstraat en Scheldeoever om dan op de bestaande omleiding terecht te komen: Sluis, Waterratstraat, Binnenweg, Ganzenbroek, Meersstraat, Steenweg, rotonde ‘Bonaparte’
 • Openbaar vervoer volgt een omleiding en een aangepaste dienstregeling. Voor meer info: www.delijn.be
 • Gemotoriseerd verkeer: vanaf 8 mei tot en met 7 juli is op de Nieuwe Steenweg (N60) een snelheidsregime van 50 km/u van kracht aan de voetgangersoversteek en de werkzone. Het verkeer rijdt over 1 rijvak in elke rijrichting. De middenberm op Nieuwe Steenweg (N60) is gesloten ter hoogte van het kruispunt, de verkeerslichten op het kruispunt zijn gedoofd. Hier geldt voorrang van rechts. Afslaand verkeer in beide richtingen rijdt verder naar de volgende rotonde/kruispunt en keert daar.
  • Fase 1 - 8 mei tot 15 mei: afsluiten middenberm Nieuwe Steenweg (N60)
   • Autoverkeer rijdt om via rotonde ‘Bonaparte’
   • Autoverkeer rijdt om via kruispunt ‘Vogelzang’ (N35/N439)
  • Fase 2 - 15 mei tot 20 juni: Afsluiten middenberm + aansluiting N60 / N452 richting Eke afgesloten
   • Autoverkeer rijdt om via rotonde ‘Bonaparte’
   • Autoverkeer rijdt om via kruispunt ‘Vogelzang’ (N35/N439)
   • Verkeer van (en naar) Eke rijdt om via Steenweg
  • Fase 3 - 20 juni tot 7 juli : idem fase 1 + aansluiting N60 / N452 richting Gavere afgesloten
   • Autoverkeer rijdt om via rotonde ‘Bonaparte’
   • Autoverkeer rijdt om via kruispunt ‘Vogelzang’ (N35/N439)
   • Verkeer van Gavere naar N60 rijdt om via Grotenbroekstraat, Broeckstraat, Brandweerstraat, Stationsstraat (N439)

Vragen?

Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen via www.meldpuntwegen.be. De meeste recente informatie over de werf vind je op www.wegenenverkeer.be/nazareth.
Team openbare werken, openbarewerken@nazareth.be, 09 396 46 50.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin