Behoudens wijzigingen van de dagprijzen geven we hier graag een indicatief overzicht.

Tweepersoonskamer

45,11 €

Tweepersoonskamer ingenomen door 1 persoon

61,39 €

Eénpersoonskamer niet verruimd

50,19 €

Eénpersoonskamer verruimd

53,58 €

Tweepersoonsappartement per persoon niet verruimd

50,19 €

Tweepersoonsappartement per persoon verruimd NB

53,58 €

Eénpersoonsstudio niet verruimd

58,01 €

Eénpersoonsstudio nieuwbouw

62,43 €

Tweepersoonsappartement oudbouw ingenomen door 1 persoon

68,19 €

Tweepersoonsappartement nieuwbouw ingenomen door 1 persoon

74,97 €

Eenpersoonskamer CVK niet verruimd

50,19 €

Eenpersoonskamer CVK verruimd

53,58 €

Persoonlijke extra’s:

Huur Frigo: daghuurprijs:

0,39 €

Huur TV: daghuurprijs

0,42 €

TV-distributie

0,22 €

In CVK vanaf 19/10/2017 (huur steeds met TV)

Korting echtpaar

0,64 €

3,72 €

Overzicht kosten bovenop de dagprijzen (= ten gunste van derden)

 • Erelonen artsen en specialisten
 • Was en stomerij van het persoonlijk linnen
 • Honoraria van externe verstrekkers en/of zelfstandigen voor zorg die zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV voor zover ze niet inbegrepen zijn in de zorgforfaits
 • Individuele bijdragen van het ziekenfonds
 • Kosten van medicatie
 • Hospitalisatiekosten en labo-kosten
 • Kosten van hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, enz... voor het gedeelde dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering
 • Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding, voedingssupplementen, ...) ten belope van de meerkost ten opzichte van een gewone maaltijd
 • Diensten georganiseerd op zelfstandige basis of door een extreme dienstverlener: pedicure, manicure, esthetische verzorging, kapper en herstellingskosten van persoonlijk linnen, vervoerkosten die verband houden met de gezondheid van de bejaarde
 • Persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening wordt aangekocht
 • Kosten van het individueel gebruik van telefoon (gesprekken)
 • Op uitdrukkelijke vraag van de bejaarde door de instelling aangekocht: alle persoonlijke diverse kosten
 • Verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door de RIZIV-forfaits
 • De dranken buiten de maaltijden die op de individuele vraag van de bewoner verstrekt worden (uitgezonderd drinkbaar water)
 • De specifieke animatie-, recreatie- en therapeutische activiteiten die door de voorziening worden georganiseerd en die een aantoonbare meerkost vertegenwoordigen
 • Alle persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de bejaarde, andere dan toiletartikelen
 • De kosten van het gebruik van het mortuarium en de begrafeniskosten

Zijn niet in de dagprijs inbegrepen:

 • Honoraria van kiné prestaties voor zover ze niet inbegrepen zijn in de zorgforfaits (ROB-bewoners)
 • Dranken verschaft in de cafetaria
linkedin