Als Diensthoofd Zorgplanning & Mobiele equipe ondersteun je de organisatie van het Departement Wonen & Zorg op inhoudelijk en functioneel vlak. Daarbij zal je als diensthoofd bewaken dat de geboden zorg beantwoordt aan de kwaliteitseisen. Je staat mee in voor de continuïteit van het woonzorggebeuren.

Resultaatsgebieden

Er is een kwaliteitsvolle arbeidsorganisatie uitgewerkt, die oog heeft voor de beschikbaarheid van diverse functies en de continuïteit.

 • Je maakt de uurrooster op voor het Departement Wonen & Zorg.
 • Je voorziet de invulling bij afwezigheden.
 • Je plant de vakantieregeling en roostert de overlegplanning in.
 • Je signaleert de nood aan inzet van jobstudenten

Er wordt een kwaliteitsvolle zorg tijdens de nacht aangeboden en de beschikbare mobiele equipe wordt optimaal ingezet.

 • Je organiseert overleg en zit dit voor op regelmatige basis.
 • Je voert functioneringsgesprekken.
 • Je voorziet in de nodige instrumenten om hun functie uit te voeren.
 • Je volgt de toepassing van het kwaliteitsgebeuren op.

De ontwikkelde kwaliteitsprocessen worden toegepast en bieden een meerwaarde binnen het Departement Wonen & Zorg.

 • Je participeert aan kwaliteitsoverleg binnen het Departement Wonen & Zorg.
 • Je participeert aan kwaliteitsoverleg centraal.
 • Je neemt deel aan diverse kwaliteitsprojecten.

De medewerkers beschikken over de nodige deskundigheid en professionaliteit om hun functie uit te voeren.

 • Je geeft input binnen het vormingsbeleid en gebruikt hiervoor diverse kanalen en instrumenten.
 • Je verzorgt op vraag van het Departementshoofd Wonen & Zorg vorming.
 • Je bewaakt de toepassing binnen de dagelijkse dienstverlening voor alle bewoners.

Het woonzorgcentrum fungeert als aantrekkelijke stageplaats voor opleidingen en stages van diverse onderwijsvormen die zich richten op onze sector.

 • Je onderhoudt contacten met de onderwijsinstellingen.
 • Je ontwikkelt een onthaalprocedure en voorziet de nodige documenten.

Kwalificatie:

 • Diploma bachelor verpleegkunde

Wat bieden we jou aan?

IFIC klasse 16

Fietsvergoeding

Maaltijdcheques (5.75 EUR/7.6 gewerkte uren)

20 dagen wettelijk verlof + 4 dagen CAO-verlof

Arbeidsduurvrijstelling (ADV-dagen)

Anciënniteitsverlof (1 dag per 5 gewerkte jaren)

Aangename werksfeer met flexibele arbeidsregeling

Dicht bij station Melle

Interesse?

Neem contact op met Verhulst Liesbeth, verhulstl@wzckt.be, bel naar 09 252 60 56 optie 2

of solliciteer via volgende link: https://jobs.zorg-saam.be/nl/d...

Solliciteer nu!
linkedin