“Zoals het klokje tikt, tikt het nergens”

een gezegde dat voor veel bejaarden van groot belang is. Toch kunnen er soms situaties ontstaan waardoor thuis blijven “tijdelijk” niet mogelijk is:

 • een ziekenhuisopname wordt gevolgd door een langdurige herstelperiode
 • kinderen of buren waar men op rekent, willen wel eens met vakantie
 • af en toe wilt u zelf even de teugels loslaten en u laten verzorgen.

Daarom biedt het WZC kortverblijf aan.

U kan tot 90 dagen per kalenderjaar bij ons verblijven, waarvan maximaal 60 dagen aaneensluitend. U geniet hierbij van:

 • een mooi ingerichte kamer met zicht op de ruime tuin
 • professionele zorg en begeleiding
 • de gastvrijheid van het woon- en zorgcentrum

Kortverblijf kan in volgende situaties:

 • Een ziekenhuisopname gevolgd door een langdurige herstelperiode.
 • Tijdelijke afwezigheid van mantelzorgers vb. ten gevolge van vakantie
 • Indien u zelf even de teugels wil loslaten en u laten verzorgen.
 • Crisissituatie thuis

In het WZC Moervaartheem stellen we hiervoor 10 woongelegenheden ter beschikking. De zorg voor bewoners in kortverblijf verloopt geïntegreerd met de rusthuis/RVT-functie.

Inbegrepen in de prijs :

 • Incontinentiemateriaal
 • Alle maaltijden & dieetvoeding (mits doktersvoorschrift)
 • Bemeubelde kamer (met koelkast, telefoon en TV)
 • Bedlinnen
 • Huur telefoon
 • Drank op kamer (water)
 • Zorg

Hou rekening met de wettelijke vastgelegde grenzen:

 • Max. 90 dagen op jaarbasis
 • Max. 60 dagen aaneensluitend
 • Sommige mutualiteiten verlenen een tussenkomst in een gedeelte van de ligdagprijs, neem hiervoor contact op met hun sociale dienst.

Voor geïnteresseerden is een onthaalbrochure voorzien waarin alle informatie over een mogelijk kortverblijf duidelijk is omschreven.

De dagprijs van het kort verblijf bedraagt: 79,50 €.

Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij de sociale dienst.

linkedin