Het woonzorgcentrum biedt individuele kamers en echtparenkamers.
Voor personen met dementie wordt aangepaste opvang in een beveiligde afdeling voorzien.
De kamers in het woonzorgcentrum zijn voorzien van een sanitaire cel, met toilet, lavabo en douche en worden bemeubeld met bed, nachttafel, kleerkast, tafel en stoelen en een aangepaste zetel.
De bewoners die dit wensen, kunnen dit meubilair gerust vervangen door en/of aanvullen met persoonlijke huisraad.

Voor geïnteresseerden is een onthaalbrochure voorzien waarin alle informatie over een mogelijke opname duidelijk is omschreven.

De dagprijs voor een 1 persoonskamer bedraagt : 79,50 €.

De dagprijs voor 2 personen op een echtparenkamer : 149 €


Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij de sociale dienst.

Inbegrepen in de dagprijs :

 • Incontinentiemateriaal
 • Alle maaltijden & dieetvoeding (mits doktersvoorschrift)
 • Bemeubelde kamer
 • Bedlinnen
 • Drank op kamer (water)
 • Zorg

Zijn NIET inbegrepen in de dagprijs :

 • Dokters
 • Kiné (uitgezonderd RVT)
 • Bijdrage mutualiteit
 • Huur telefoontoestel
 • Kostprijs telefoongesprekken
 • Huur Tv-toestel TV abonnement
 • Was
 • Pedicure
 • Kapper
linkedin