“Vzw Zorg-Saam ZKJ is gegroeid uit de congregatie Zusters Kindsheid Jesu die in 1835 gesticht werd door kanunnik Petrus Jozef Triest. Vanuit deze inspiratiebron is onze visie op zorg blijvend gebaseerd op: zin voor inzet, oog voor religieuze zingeving, gelovige bewogenheid met liefde voor allen, voorliefde voor de meest kwetsbaren, bijzondere aandacht voor deskundigheid, zin voor een professionele aanpak van uitdagingen en ijver voor een goede samenwerking.”

Hierop geïnspireerd streven we vandaag naar:

 • Beleving- en persoonsgerichte zorg,
 • In een presente en waarde-gedreven ethische benadering,
 • In een gelijkwaardige en wederkerige zorgrelatie met bewoners en zorgvragers,
 • Om SAMEN hun levens- en zorgdoelen te realiseren en de zelfregie van hun leven te ondersteunen.

We bieden holistische zorg gericht op alle levensdoelen in alle levensdomeinen van bewoners en zorgvragers met aandacht voor:

 • Kwaliteitsvolle beleving zowel op de lichamelijke, relationele, sociale, psychische, morele en spirituele dimensie.
 • Autonomie en zelfbeschikking in verbinding met hun omgeving.
 • Waardigheidsbevorderende zorg in situaties van kwetsbaarheid en lijden.

We zijn een open huis voor iedereen waar:

 • Medewerkers en vrijwilligers met de familie en mantelzorgers interdisciplinair nauw samenwerken,
 • Met zorg en aandacht voor het welzijn van allen.


We zijn als organisatie een belangrijke schakel in de zorgketen die:

 • Nauw samenwerkt met andere zorgpartners,
 • Buurtgericht en maximaal ingebed is in de lokale gemeenschap,
 • Continu op zoek is naar wetenschappelijk onderbouwde verbeteringen en innovaties en,
 • Het hoogste belang hecht aan ethische reflectie en besluitvorming o.b.v. de beleefde ervaring van alle betrokken stakeholders.

Vzw Zorg-saam ZKJ is een open zorgdorp, waar het goed is te wonen en te leven.

linkedin