Mijn naam is Anja Pouliart, referentiepersoon dementie en ergotherapeute in WZC Sint-Antonius.

De kerntaak van een referentiepersoon dementie is adviseren en sensibiliseren met als doel de kwaliteit van zorg voor personen met dementie en zijn omgeving te optimaliseren. Dit strekt zich uit over verschillende domeinen.

De bewoner staat steeds centraal in het zorggebeuren. Prioriteit voor mij is het opvangen van en de aandacht voor signalen van beginnende dementie en alert zijn voor gedragsveranderingen. Deze gegevens worden gerapporteerd aan het zorgteam, en samen met hen zoek ik naar oplossingen om kwaliteitsvolle zorg blijvend aan te bieden. De behoeften van bewoners met dementie detecteren en hierbij positief blijven stimuleren, is een belangrijk onderdeel van mijn taak als referentiepersoon. Elke bewoner beleeft het proces van dementie op zijn eigen, unieke manier, vanuit zijn eigen levensgeschiedenis. De grootste uitdaging hierbij vormt op een creatieve manier samen met het zorgteam naar oplossingen zoeken.

Een de tweede pijler binnen mijn takenpakket is familie. Hun draagkracht vergroten en de draaglast verlagen door een luisterend oor te bieden is van groot belang. Advies verlenen naar omgang met hun familielid met dementie, geeft hen ondersteuning. Zo kunnen we een bezoek zinvol maken voor zowel de familie als de bewoner. Vorming aanbieden over dementie en hen in contact brengen met lotgenoten is van onschatbare waarde.

Een derde pijler zijn onze medewerkers, door sensibilisering en het geven van advies beogen wij hen te ondersteunen in het zorgen voor personen met dementie. Door signalen bespreekbaar te maken, kunnen wij in het zorgteam vlugger onze individuele zorg aanpassen. Tips naar omgaan met personen met dementie doorgeven, geeft het team een houvast om de dagelijkse zorg kwaliteitsvol te laten verlopen.

Directie adviseren over dementievriendelijke woonomgeving en zorg is tevens één van de kerntaken. Meewerken aan het ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid is van groot belang, zowel voor de bewoner als voor de familie en de medewerkers. In overleg gaan met huisartsen en CRA speelt hierin ook een belangrijke rol. Als alle betrokken partijen op éénzelfde lijn staan, stellen wij onze bewoner met dementie centraal en bieden we kwaliteitsvolle zorg aan.

Ook buiten het woonzorgcentrum profileer ik mij als referentiepersoon door o.a. deel te nemen aan externe overlegplatformen en projecten, mee te werken in het praatcafé dementie, mee te werken in werkgroepen.

Intervisiemomenten met collega’s referentiepersoon dementie vormen een bron van nieuwe ideeën, die op hun beurt ten goede komen op de werkvloer.

ContactAls je met vragen rond dementie zit, wil je een gesprek vastleggen, we helpen u graag verder :

Elke werkdag van 8u tot 16u30 op nummer 052/21 09 91

Via mail : refdem@stantonius.zkj.be

linkedin