Wat kan u verwachten?

* Er zijn 10 woongelegenheden voorbehouden in een aparte vleugel van het gebouw.

* Voor de zorg en begeleiding wordt het nodige personeel ingezet. Extra verpleegkundigen, een kinesitherapeut, een ergotherapeut en een logopedist.

* In overleg met de andere partners in dit project (MS-Liga en het expertisecentrum AZ Alma) werken wij aan zorgprogramma's op maat. De paramedici bieden o.a. gerichte activiteiten en therapieën aan met de focus op functiebehoud, relaxatie, advies op maat inzake specifieke hulpmiddelen, kamerinrichting,...

Verblijfskosten:

De dagprijs bedraagt € 51.10

De dagprijs omvat: huisvesting, onderhoud, maaltijden, verpleegkundige zorgen, gebruik van medisch materiaal, wondzorg (enkel producten die op RIZIV- lijst zijn vermeld), logopedie, kiné ( enkel bij RVT- gerechtigde), ergotherapie.

Niet inbegrepen in de dagprijs: remgelden op doktershonoraria en paramedische verstrekkingen, pedicure, persoonlijk aandeel in geneesmiddelen, persoonlijke bijdrage voor de mutualiteit, reiniging van persoonlijke kledij, naamtekenen van kledij (gebeurt altijd in het WZC), prestaties in het kapsalon, verbruik in de winkel of cafetaria, telefoongesprekken, TV-distributie en huur TV.

De kamerinrichting: bed, nachtkastje, kleerkast, sanitaire ruimte met toilet en lavabo, beloproepsysteem, tafel en stoelen (enkel op een tweepersoonskamer en kortverblijf), in elke kamer is er radiodistributie en aansluitmogelijkheid voor T.V., op de afdelingen Klaverweide en Rietveld is er op elke kamer telefoonaansluiting mogelijk.
De kamer kan natuurlijk een eigen persoonlijke toets krijgen met foto's of andere persoonlijke zaken.

Samenwerking met Az Alma:

Sinds april 2009 is ons wzc samen met het AZ Alma (Eeklo - Sijsele) en twee andere woon- en zorgcentra in West-Vlaanderen erkend als gespecialiseerd centrum voor chronische multiple sclerose -patiënten.

Door deze erkenning kunnen chronische MS-patiënten in deze centra de nodige aangepaste zorg krijgen.

De samenwerking vanuit het AZ Alma met WZC Sint-Antonius is intensief. Ons WZC kan een beroep doen op de expertise en het netwerk van AZ Alma om chronische MS- bewoners de gepaste verzorging te geven.

Onze medewerkers krijgen vorming van het medisch team van het AZ. Zij zorgen ook voor blijvend advies en overleg met het zorgteam (zorgkundigen, verpleegkundigen, maar ook paramedici en al wie meewerkt aan de zorg voor de residenten).

Contact

Voor meer inlichtingen of vragen kan u zich wenden tot:

Dhr. Gino Lardenoit, hoofdverpleegkundige van de afdeling

Mvr. Ingrid Baetens, verantwoordelijke zorg

tel: 052/21.09.91.

linkedin