Communicatie vinden wij belangrijk. Daarom is er het "Eikenblad" voor:

  • medewerkers,
  • bewoners en hun familieleden,
  • iedereen die interesse heeft in ons WZC Sint-Eligius.

Het tweemaandelijks krantje bespreekt nieuwtjes van het huis. We blikken met vele foto’s en verslagen terug op voorbije gebeurtenissen en kijken naar de toekomst. Een bezinnend stukje ontbreekt uiteraard niet. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan verjaardagen, overlijdens, geboortes, alsook nieuws vanuit de afdelingen. In het krantje vind je ook de verslaggeving uit de gebruikersraden terug en het wordt gebruikt als een kanaal voor inspraak (verbeterkansen).

linkedin