Kijkt u uit naar een definitief verblijf voor u of uw naast? WZC Sint-Elisabeth beschikt over 154 woongelegenheden, waarvan 5 kamers voor comazorg en 10 kamers voor mensen met jongdementie. De kamers zijn verspreid over de volgende afdelingen:

  • De Deining op het gelijkvloers
  • De Haven op de eerste verdieping,
  • De Branding op de tweede verdieping,
  • De Parel op de derde verdieping.
Dagprijs kamer De Deining (gelijkvloers nieuwbouw): € 71,31
Dagprijs kamer andere afdelingen: € 62,18
Echtparen krijgen 8,5% korting op de dagprijs per persoon

Mensen met dementie

In het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth zijn er 2 afdelingen voor personen met dementie. Wij trachten hen begeleiding aan te bieden via leefgroepwerking en individuele ergo- en kinesitherapie. Op de beide afdelingen voor mensen met dementie zijn er 3 leefgroepen waar de bewoners de ganse dag begeleid worden. We gaan uit van de leefwereld en het levensverhaal van de personen met dementie én van wat zij nu belangrijk vinden. Er zijn ook 3 medewerkers opgeleid tot referentiepersoon dementie.

Palliatieve zorg

Wij willen u in uw laatste levensfase met goede zorg omringen en willen bijdragen tot een waardig afscheid van het leven. Samen met de werkgroep palliatieve zorg, behartigen de referenten palliatieve zorg de realisatie van onze intentieverklaring palliatieve zorg in de praktijk. Wij werken ook nauw samen met het palliatief netwerk Gent-Eeklo en een aantal palliatieve vrijwilligers die hiertoe speciaal zijn opgeleid. Zoals gedurende uw volledig verblijf, staat ook tijdens uw laatste levensfase uw behandelend (huis)arts in voor uw medische zorg, dit in nauw contact met het team.

linkedin