Om onze bewoners en gasten een warme thuis te bieden doen wij beroep op een 160-tal medewerkers. Daarnaast kunnen wij ook rekenen op een grote groep vrijwilligers.

Zij bieden steun op verschillende domeinen :

 • deelname met bewoners aan activiteiten en uitstappen
 • begeleiden van bewoners naar de kapel en hulp bij pastorale activiteiten
 • hulp bij het maaltijdgebeuren en maaltijdbegeleiding
 • individuele bezoekjes bij eenzame bewoners
 • wandelingen met de bewoners
 • hulp in de cafetaria
 • voorlezen uit de krant
 • chauffeur voor het dagverzorgingscentrum

Hebt u een hart voor ouderen en wat vrije tijd die u op een zinvolle manier wil invullen? Weet dan dat wij steeds op zoek zijn naar enthousiaste vrijwilligers.

Wat kan het WZC Sint-Elisabeth u aanbieden ?

 • een kennismakingsgesprek
 • een rondleiding
 • een warm middagmaal (indien u maaltijden begeleidt)
 • vorming, waarbij u vrijwillig kan aansluiten
 • een afsprakennota
 • ondersteuning door een coördinator vrijwilligerswerk
 • bijeenkomsten voor vrijwilligers
 • een jaarlijks dankmoment voor vrijwilligers

Zegt dit alles u wel iets, neem dan gerust vrijblijvend contact op met de coördinator vrijwilligerswerk :

An Van De Voorde
Tel. : 09 376 08 45
E-mail : vandevoordea@stelisabeth.zkj.be

linkedin