Het woonzorgcentrum richt zich vooral op de verzorging en begeleiding van (zwaar)zorgbehoevende ouderen. Er is een beperkt aantal woongelegenheden voor valide en semi-valide personen. Zo kunnen bijvoorbeeld de partner of mantelzorger van een bewoner ook in het woonzorgcentrum verblijven.

De kamers zijn verspreid over vier afdelingen : Krekenland, Houtland, Dijkland en Polderland als beschermde afdeling voor personen met dementie of psychiatrische ziekte.

Wzc Sint-Jozef beschikt over een cafetaria, kapsalon, kineruimte, twee dakterrassen, beschermde binnentuin en grote open tuin.

linkedin