Het woonzorgcentrum kan reeds jarenlang een beroep doen op vele vrijwilligers. Deze mensen zetten zich onbaatzuchtig in voor onze voorziening. Hierdoor kan de animatieploeg van Sint-Jozef heel wat grote activiteiten organiseren waar veel helpende handen voor nodig zijn.

Een aantal vrijwilligers doet liever individueel werk, zoals een praatje slaan op de kamer van de bewoner, begeleiding van kleine activiteiten, voorbereidende hulp, een boodschap doen met een bewoner, vervoer voor het dagcentrum, ziekenhuisbezoek, ...

Wij bieden:

  • Opname in een enthousiaste vriendengroep van vrijwilligers.
  • Vorming over relevante thema's (privacy, hoe omgaan met bewoners met dementie, ...)
  • Een familiale en gezellige werksfeer, met ruimte voor inspraak en overleg.
  • Begeleiding en ondersteuning door de coördinator en een prettige omgang met de medewerkers van het wzc.
  • Een risicoverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, analoog met de medewerkers.
  • De vrijwilligers krijgen een jaarlijkse studienamiddag en een feest aangeboden, als dank voor hun inzet en engagement in het woonzorgcentrum.
De grootste beloning is zonder twijfel de dankbaarheid, de vriendschap, de glimlach van de bewoners. Daardoor weet je meteen: "ik heb goed gekozen!"

Heb je interesse?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met:

Céleste Hendrickx
coördinator van de vrijwilligerswerking via
09/341.91.42
of mail naar anima@stjozef.zkj.be .

linkedin