Beste familieleden

De laatste weken zijn wij druk in de weer geweest met het bevragen van onze bewoners in verband met de huidige contactmogelijkheden die wij aanbieden.

Het merendeel van onze bewoners is tevreden met het wekelijkse contact die zij hebben via de babbelboxen, de videogesprekken, de telefoontjes, de familie die eens komt zwaaien aan het raam, … .

Uit onze bevraging is wel gebleken dat een twintigtal bewoners graag een nieuwe contactmogelijkheid wenst uit te proberen, de gesprekstafel. Via de gesprekstafel kan je als familielid in de cafetaria een gesprek hebben met de bewoner in een afgesloten ruimte met plexiglas tussen jullie beiden.

Er zijn hieraan echter wel strenge regels verbonden, namelijk:

  • Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker gedurende 30 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde en gedurende de laatste 30 dagen niet positief getest werd op COVID-19.
  • Het bezoek wordt beperkt tot één bezoeker per bewoner per bezoekmoment van 30 minuten per week. Bij voorkeur is dit ook zoveel mogelijk dezelfde persoon.
  • Voor de voorziening kan betreden worden dient een vragenlijst ingevuld te worden en wordt de temperatuur gemeten.
  • Fysiek contact is niet toegelaten.
  • Bij binnen- en buitengaan van de voorziening dient een mondmasker gedragen te worden.
  • Is de bewoner bevestigd COVID-19, dan kan er geen bezoek plaatsvinden tot minstens 30 dagen na de start van de symptomen en tot het einde van de symptomen, uitgezonderd in hoogstnoodzakelijke - zoals bijvoorbeeld palliatieve - situaties.
  • Bij bewoners in druppel- en contactisolatie kan ook geen gesprek vastgelegd worden.

Om het maken van een afspraak aan de gesprekstafel en de babbelboxen te vergemakkelijken bieden wij u als bezoeker vanaf 2/06 ook de mogelijkheid aan om van thuis uit een afspraak te kunnen maken via een online-agenda. U kan hiervoor doorklikken op onderstaande link. Op deze pagina kan u ook een handleiding terugvinden om je correct te registreren en nadien een afspraak te kunnen maken.

U kan ook nog steeds telefonisch een nieuwe afspraak maken of direct een vervolgafspraak vastleggen als u langskomt.

Om tegemoet te komen aan bezoekers die enkel kunnen langskomen tijdens het weekend, zullen wij vanaf 2/06 ook op regelmatige basis de mogelijkheid bieden om op zaterdag- en zondagnamiddag een afspraak te maken voor de babbelboxen en de gesprekstafel.

Voor de bewoners die bedlegerig zijn en geen mogelijkheid hebben tot een andere contactmogelijkheid kan er vanaf 2/6, volgens de richtlijnen, terug bezoek worden toegelaten op de kamer. U kan rechtstreeks contact opnemen met de hoofdverpleegkundige van de afdeling waarop uw familielid verblijft om hieromtrent concrete afspraken te maken. De hoofdverpleegkundige zal dan verder met u afspreken

Wij hopen dat wij met bovenstaande wijzigingen u en onze bewoners wat meer tegemoet kunnen komen en deze moeilijke periode op deze manier draaglijker kunnen houden.

Tot snel!

Genegen groet
Günther De Coen
Directeur

linkedin