Vzw Zorg-Saam ZKJ is een christelijk geïnspireerde zorggroep die werkt vanuit de bewogenheid van onze stichter Kanunnik P.J. Triest en de Zusters Kindsheid Jesu.

Het is onze missie om de kwaliteit van leven van ouderen en andere zorgvragers te ondersteunen.

We engageren ons om bewoners en zorgvragers deskundige, kwaliteitsvolle en persoonsgerichte zorg in verbinding te bieden:

 • in een aangename woon -en leefomgeving,
 • vertrekkend vanuit hun actuele levensdoelen en zelfregie versterkend,
 • met bijzondere aandacht voor de kwetsbare medemens,
 • met aandacht voor voortdurende groei en innovatie van onze zorg -en dienstverlening,
 • aan een correcte en maatschappelijk verantwoorde prijs.

Wij werken met familie en mantelzorgers als deelgenoten in de zorgverlening samen en ondersteunen hen volop in hun rol.

Wij beschouwen medewerkers en vrijwilligers als ons belangrijkste partners, die zich maximaal kunnen ontplooien:

 • in een boeiende werkplek met maximale ontwikkelingskansen,
 • met aandacht voor werkbaar werk en welzijn,
 • in een sfeer van onderlinge verbinding, ook met bewoners en zorgvragers

We zijn een open, toegankelijke en professionele organisatie:

 • in nauwe samenwerking met andere zorgpartners,
 • met een buurtgerichte en proactieve rol in onze omgeving,
 • maximaal geïntegreerd en verankerd in de lokale gemeenschap,
 • internationaal solidair via vzw Lisanga.

We creëren maatschappelijke meerwaarde en staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met maximale aandacht voor: inclusie, duurzaamheid, efficiënte aanwending van middelen en deugdelijk bestuur.

Zorg-Saam, samen zorgen voor vandaag en morgen.

linkedin