Leefgroepwerking

De relatievorming en ontmoeting zijn twee belangrijke aspecten bij het uitbouwen van een open leefgemeenschap.

Iedereen heeft recht op sociale contacten. In dit kader beschikken de woongemeenschappen over ruime ontmoetingsplaatsen en zithoeken.

Wij zorgen ervoor dat binnen de woongemeenschappen een klimaat wordt aangeboden waarbinnen relaties tussen bewoners onderling, familieleden, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers kunnen gedijen binnen een huiselijke, vertrouwde sfeer.

Voedingszorg

Het maaltijdgebeuren is een belangrijk en essentieel kwaliteitsonderdeel in het leven van senioren tijdens hun verblijf in een woonzorgcentrum.
De maaltijden dragen in grote mate bij tot het tevredenheidsgevoel van de bewoners.

We kijken er op toe dat de voeding van onze bewoners zowel kwalitatief als kwantitatief in orde is. We personaliseren de voeding naargelang de behoefte van de bewoners.

Ergo en animatie

Zinvolle dagbesteding is een belangrijke pijler binnen onze werking.

Als ergotherapeuten en animatoren van het WZC Moervaartheem trachten we de ‘activiteiten van het dagelijks leven’ te onderhouden en te stimuleren. Hierdoor bevorderen we de zelfstandigheid en de eigenwaarde van elke bewoner.

Samen bieden we een waaier van groepsactiviteiten aan zoals een kooknamiddag, gymnastiek, spel- of zangnamiddag, modeshow,…
Ook aan de persoonlijke noden en wensen proberen we tegemoet te komen door individuele activiteiten aan te bieden zoals ADL-training, relaxatiebad, …

Autonomie is de rode draad door de werking . Alle bewoners ontvangen wekelijks een activiteitenplanning. Op deze manier kunnen ze hun deelname aan de activiteiten en hun bezoek zelf op elkaar afstemmen en behouden ze de regie over eigen leven.
Iedere bewoner wordt uitgenodigd, maar zijn deelname is vrijblijvend.

linkedin