Kinderopvang Ons Zomerheem is een inclusieve kinderopvang voor maximaal 18 kindjes van 0 tot 3jaar en biedt de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang voor kinderen tot 6 jaar.

De kinderopvang is elke werkdag open van 06u45 tot 18u. Wij zijn gesloten in het weekend, op alle wettelijke feestdagen en eventuele brugdagen.


Het kind centraal stellen is bij ons meer dan een slogan. We bekijken de noden, mogelijkheden en het tempo van de ontwikkeling. De gevarieerde activiteiten en spelmogelijkheden zijn aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van elk kind. We evalueren het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. Er wordt gewerkt met een vaste dagstructuur.

Voor iedere start voorzien we enkele wenmomenten voor kind en ouders. We streven naar wederzijds respect, openheid en vertrouwen. Communicatie met en participatie van ouders zijn daarom heel belangrijk. Ouders mogen de kinderen afhalen in de leefruimte. Jaarlijks wordt er een activiteit voorzien voor de ouders.

Binnen een veilige, speelse en geborgen leefomgeving komen de kinderen hier thuis. De begeleiders stimuleren hen om hun vaardigheden en talenten te ontplooien. We willen elk kind laten stralen op zijn eigen unieke manier.

We bieden een veilige accommodatie met veel ruimte en licht. De binnentuin is een veilige afgesloten ruimte waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

We voldoen aan de wettelijke normen en de normen van Kind en Gezin.

Er is een nauwe samenwerking met het wzc Ons Zomerheem en de scholen op dezelfde campus.