De vrijwilligersgroep betekent voor Ons Zomerheem een grote meerwaarde. Een 50tal vrijwilligers komt regelmatig een handje helpen. Zij zetten zich onder andere in voor :

  • kamerbezoeken
  • fruit snijden
  • 't winkeltje
  • bibliotheek en gespreksgroepen
  • wandelen en begeleiden bij uitstappen
  • kaarten
  • ...


Ondanks het vrijwillige karakter, verloopt de werking toch zeer gestructureerd :

  • een gedeeltelijk vrijgesteld personeelslid zorgt voor de begeleiding
  • vrijwilligers hebben via een werkgroep inspraak in de werking
  • alle vrijwilligers zijn verzekerd

Voor meer info, neem contact op met Veerle Vermeire : vermeirev@onszomerheem.zkj.be.

linkedin