Sinds juli 2019 heeft het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth een bijzondere erkenning voor 10 personen met jongdementie. Dit betekent dat er extra middelen komen voor het woonzorgcentrum om de persoon met jongdementie en zijn familie beter te ondersteunen. Anderzijds zijn er nu ook middelen om een korting op de dagprijs te geven van € 25 per dag voor de bewoners met jongdementie, als zij aan een aantal voorwaarden voldoen.

Dit is heel goed nieuws en een bevestiging van de goede begeleiding en zorg die wij al jaren proberen te geven aan mensen met jongdementie en hun omgeving.

linkedin