Een leefgroep is een kleine gemeenschap van bewoners waar sociale contacten worden bevorderd. In WZC Sint-Elisabeth zijn er meerdere leefgroepen, elk met hun eigen karakter en aangepast aan de mogelijkheden en interesses van de bewoners.

We stimuleren het behoud van de autonomie van de bewoner en bieden ondersteuning en structuur waar nodig en gewenst. Wanneer de zelfredzaamheid afneemt passen we aanvullende comfortzorg toe.
De leefgroepbegeleider is actief aanwezig en kijkt op welke manier bewoners zo comfortabel mogelijk geholpen kunnen worden. Hij/zij stimuleert de inspraak van de bewoner in het leefgroepgebeuren. We proberen verder te kijken dan alleen de zorgbehoefte van de bewoner. De bewoners zijn in de eerste plaats mensen met hun eigenheid, persoonlijke wensen en verwachtingen. Iedere bewoner heeft reeds een lange levensgeschiedenis achter de rug. Wij willen dit rijke verleden leren kennen om onze benadering af te stemmen op de levensstijl van de bewoner. Bewoners hebben vooral nood aan veiligheid en geborgenheid.

Een leefgroep is geen eiland, maar is ingebed in de werking van het zorgteam. Een open communicatie stellen we hierbij voorop. Indien het voor de bewoner een meerwaarde is, of als de zorgbehoefte toeneemt, zal de bewoner naar een meer aangepaste leefgroep begeleid worden. Verhuizen naar een meer passende afdeling gebeurt in samenspraak met de familie en de arts op een multidisciplinair teamoverleg.

Familie of bezoek is welkom in de leefgroep. Vrijwilligers werken ondersteunend en zijn een toegevoegde waarde aan het zorgteam. De leefgroepwerking wil een brug zijn tussen mensen en overstijgt daarom de muren van de eigen voorziening door deel te nemen aan activiteiten buiten het WZC.

linkedin