In WZC Sint-Elisabeth zetten wij ons al jaren in om een antwoord te kunnen bieden op ieders zorgvraag. Ook complexe zorg kunnen wij aan, getuige daarvan is onze zorg voor mensen met een hersentrauma en voor mensen met dementie.

Afgestemd!

We willen samen met de bewoner en zijn geliefden naar een afgestemd zorgenplan komen. We wensen de autonomie van de bewoners te stimuleren waar mogelijk en hen geborgenheid en veiligheid te bieden waar nodig. Aandacht, betrokkenheid, deskundigheid, trouw, geduld, ... het zijn slechts enkele kwaliteiten die we ons trachten eigen te maken. We streven naar een open communicatie en zien u graag als volwaardige gesprekspartner.

Kwaliteitsdenken!

Ons kwaliteitsdenken vertrekt vanuit een visie, waar willen we naartoe? Vervolgens bepalen we onze strategie, hoe willen we dit aanpakken? Om nadien onze aanpak te evalueren en waar nodig bij te sturen. Dit kwaliteitsdenken trachten we te realiseren op alle niveaus, van de zorg aan bed tot de uitwerking van een nieuw project.

linkedin