Wij beschikken over 5 erkende plaatsen voor personen met een hersentrauma, binnen de afdeling "De Haven". Kenmerkend voor deze afdeling is de samenwerking met de expertisecentra voor comapatiënten van het UZ Gent en het AZ Sint-Jan te Brugge.

Jonge mensen kunnen als gevolg van een ongeval of beroerte in een comateuze toestand terecht komen. Comapatiënten kunnen na hun actieve revalidatie in een gespecialiseerd centrum, bij ons nazorg genieten. Elke bewoner wordt door een multidisciplinair team begeleid dat bestaat uit verpleeg- en zorgkundigen, ergo- en kinesitherapeut, logopedist, huisarts, CRA (coördinerend en raadgevend arts), diëtist. Wij hebben bijzondere aandacht voor een goede afstemming met de familie, dit doen we o.a. via een regelmatig lotgenotencontact.

Wat is basale stimulatie?

Het is een manier om mensen te benaderen die ernstige beperkingen vertonen in hun beweging, waarneming en communicatie. Hun fysiek-lichamelijk "daar zijn" is de enige noodzakelijke basis voor deze benaderingsmethode. De verzorger lokt lichamelijke, bewegings- en trillingservaringen uit bij mensen die dit zelf niet of nauwelijks kunnen. Deze lichaamsgebonden ervaringen doen de bewoner zijn lichaam voelen, gewaarworden als vertrekpunt om mogelijks ook met de ruimere omgeving in contact te komen. Hiervoor staat op de afdeling een waterbed ter beschikking.

linkedin