'Het instrument reageert op de intensiteit en frequentie van de aanraking. Het roept geluiden op uit de natuur (de zee, vogels, krekels), de stad (een tram, fietsbel, kerkklok), dierengeluiden of geluiden van muziekinstrumenten of uit het alledaagse leven (fluitketel, koffiekopjes).'

De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt terug contact mogelijk bij mensen die moeite hebben met communicatie, zoals bij mensen met dementie.

In Sint-Jozef zijn wij steeds op zoek naar innoverende projecten en instrumenten, in het bijzonder voor onze bewoners met dementie. De CRDL zorgt op een haast magische manier voor contact tussen de bewoner en de medewerker of familielid/mantelzorger. Door te CRDL-en zien we dat bepaalde bewoners even terug oogcontact maken, gaan ontspannen of zelf actie nemen en zelf contact zoeken. We zien hele mooie interactie ontstaan. We hebben gekozen voor een uitgebreide bibliotheek aan geluiden. Dit gaat van stadsgeluiden (een fietsbel, kerkklokken, stappende mensen,...) tot boerderijgeluiden (haan, geitjes, ezel,...) naar ontspannende pianomuziek. Zo kunnen we heel gericht op zoek gaan naar wat onze bewoners triggert en wat zij als 'fijn' ervaren. Zo bieden we terug zorg op maat.

Begin december kregen de stafleden een demonstratie en konden zij zelf ervaren hoe de CRDL werkt. Vanaf heden is de CRDL ter beschikking op Polderland, waar we stil maar zeker de CRDL in de dagelijkse werking van onze afdeling voor mensen met dementie laten inburgeren.

Op de website kan je zien hoe de CRDL werkt en hoe mensen dit ervaren!

De manier van aanraken is van invloed op het geluid dat wordt voortgebracht: vasthouden, wrijven, tikken of kriebelen. Door het menselijk lichaam in te zetten als onderdeel van de besturing, ‘bespelen’ gebruikers niet zozeer het instrument maar elkaar.
linkedin