Op 27 mei 1880 werden de eerste lijnen geschreven van het verblijf van de Zusters Kindsheid Jesu te Assenede. In de geest van hun stichter kanunnik Petrus Jozef Triest voelden de zusters snel de plaatselijke noden en behoeften aan en stonden ze aan de basis van tal van realisaties waaronder de hulp- en dienstverlening van het woonzorgcentrum Sint-Jozef en het onderwijs in de naastgelegen kleuter- en lagere school ‘Het Ooievaarsnest’.

Bijna onmiddellijk na de stichting van de congregatie werd de brug naar de behoeftige bevolking geslagen door het opnemen van de zorg voor bejaarden en zieken, tot rond de jaren 1840 veelal arm, verlaten en aan zichzelf overgelaten. Het werd een doelstelling voor de congregatie. Elk van de bejaardentehuizen hebben een eigen rijke geschiedenis. Gemeentebesturen, Bureaus van Weldadigheid, parochiegeestelijkheid of edele welgestelde heren deden een beroep op zusters Kindsheid Jesu om voor het welzijn van ouderen zorg te dragen. Meestal ontstonden zij waar reeds een school of kindertehuis aanwezig was. Het werden campussen van pluriforme zorgverlening.

Generaties zusters stonden dag en nacht in voor de verzorging van de ouderen. Op 01 januari 2001 werd het beheer van de woonzorgcentra overgedragen aan een overkoepelende vzw: de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu.

linkedin