Bewoners verblijven op een afdeling volgens hun specifieke noden. Hun kamer geeft hun geborgenheid en veiligheid. Eigen meubelen, foto's en dierbare kamerversiering dragen bij tot een thuisgevoel. Een persoonlijke brievenbus, belettering van de kamer en een af te sluiten kast worden erg op prijs gesteld.

Telefonie en internet versterken de band met de familie en/of de mantelzorgers. Je bent vrij om contacten te leggen met medebewoners en al of niet deel te nemen aan groepsactiviteiten.

De mooie omgeving van het woonzorgcentrum nodigt uit tot een wandeling in de tuin.

linkedin