Ons WZC legt zich al jaren toe om een antwoord te kunnen bieden aan ieders zorgvraag.
Ook complexe zorg kunnen wij aan.

Afgestemd en kwaliteitsvol!

We willen samen met de bewoner en zijn geliefden naar een afgestemd zorgenplan komen.

We streven ernaar om de levenskwaliteit te bevorderen en hechten belang aan de kwaliteit van relaties. We wensen de autonomie van de bewoners te stimuleren waar mogelijk en hen geborgenheid en veiligheid te bieden waar nodig.
Ruimtelijke (architectonische) en materiële omgevingskenmerken zijn belangrijk. Wij zien dan ook de omgeving als een ‘middel’ dat steun en geborgenheid kan bieden.

Niet enkel 'wat kan ik doen' maar vooral 'wie kan ik zijn' voor de bewoners is het uitgangspunt van onze medewerkers.

De manier waarop de hulpverlener omgaat met het individu heeft grote impact op diens welbevinden. We hanteren hierbij het principe van de PDCA. In de ontmoeting met elke individuele bewoner dienen we onze ogen goed de kost te geven. Op grond van indrukken en omstandigheden kunnen we individuele adviezen formuleren (plan) die we tijdens onze weg met de persoon blijven bijsturen. Een weinig doordacht optreden kan onaangepast gedrag verergeren. Een goede aanpak kan een oorspronkelijk moeilijke situatie deblokkeren (do). Als er knelpunten aanwezig blijven wordt het probleem verder onderzocht en verhelderd (check), in een interdisciplinaire aanpak (act).

linkedin