Kinderopvang Ons Zomerheem is een inclusieve kinderopvang voor maximaal 25 kindjes van 0 tot 3jaar en biedt de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang voor kinderen tot 6 jaar.

De kinderopvang is elke werkdag open van 06u45 tot 18u.

Het kind centraal stellen is bij ons meer dan een slogan. We bekijken de noden, mogelijkheden en het tempo van de ontwikkeling. De gevarieerde activiteiten en spelmogelijkheden zijn aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van elk kind. We volgen het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen nauw op.

We streven naar wederzijds respect, openheid en vertrouwen. Communicatie met en participatie van ouders zijn daarom heel belangrijk.

Binnen een veilige, speelse en geborgen leefomgeving komen de kinderen hier thuis. De begeleiders stimuleren hen om hun vaardigheden en talenten te ontplooien. We willen elk kind laten stralen op zijn eigen unieke manier.

We bieden een veilige accommodatie met veel ruimte en licht. De binnentuin is een veilige afgesloten ruimte waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

We voldoen aan de wettelijke normen en de normen van Kind en Gezin.
Er is een nauwe samenwerking met het WZC Ons Zomerheem en de scholen op dezelfde campus.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met coördinator kinderopvang: Sara Martens.
Email-adres: kinderopvang@onszomerheem.zkj.be
Telefoonnummer: 09/372.79.08

linkedin