Binnen een veilige, speelse en geborgen leefomgeving komen de kinderen thuis. De begeleiders stimuleren hen om hun vaardigheden en talenten te ontplooien. We willen elk kind laten stralen op zijn eigen unieke manier.

We bieden een veilige accommodatie met veel ruimte en licht. De binnentuin is een veilige afgesloten ruimte waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

We voldoen aan de wettelijke normen en de normen van Kind en Gezin.

Het kind centraal stellen is bij ons meer dan een slogan. We bekijken de noden, mogelijkheden en het tempo van de ontwikkeling. De gevarieerde activiteiten en spelmogelijkheden zijn aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van elk kind. We evalueren het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. Er wordt gewerkt met een vaste dagstructuur.